Sprawozdawczość podatkowa

Dzięki międzynarodowemu profilowi naszej kancelarii możemy zaoferować naszym Klientom reprezentację również przed niemieckimi organami skarbowymi oraz sądami. W ramach obsługi międzynarodowej oferujemy Państwu m.in. sporządzenie opinii prawnej w zakresie niemieckiego prawa gospodarczego i karno-skarbowego oraz przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia czy powództwo cywilne.

Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-księgowej spółek kapitałowych, osobowych, spółek córek podmiotów zagranicznych, grup kapitałowych, przedstawicielstw i oddziałów osób zagranicznych w Polsce i w Niemczech, a także zagranicznych spółek, świadczymy kompleksowe usługi sprawozdawczości podatkowej, których podstawą jest rzetelnie prowadzona księgowość.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów, działających jednocześnie w kilku krajach i prowadzących międzynarodowe przedsiębiorstwa, zapewniamy spójne podejście naszych polskich i niemieckich specjalistów, którzy przygotują indywidualnie dostosowany do Państwa przedsiębiorstwa proces raportowania i sprawozdawczości podatkowej. Ujednolicony międzynarodowo proces zapewni Państwu jednoczesny dostęp do polskich i niemieckich specjalistów, którzy – w porozumieniu z Państwem – kompleksowo zajmą się obowiązkami podatkowymi wynikającymi z prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej w kilku krajach.

W zakres świadczonej przez nas usługi sprawozdawczości podatkowej wchodzą następujące czynności:

  • przygotowanie dla Klienta indywidualnego planu sprawozdawczości podatkowej, który zawiera praktyczne wskazówki co do sposobu rozliczania, dokumentowania i raportowania konkretnych zdarzeń gospodarczych pod kątem wskazanego podatku (np. VAT, CIT),
  • prowadzenie dla celów podatkowych ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów),
  • sporządzenie i złożenie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych i zeznań rocznych oraz weryfikacja poprawności danych, na podstawie których została ustalona podstawa opodatkowania,
  • przygotowanie i weryfikacja podatkowa różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym,
  • analiza w zakresie podatku odroczonego,
  • ustalenie odpisów amortyzacyjnych oraz założenie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
  • przygotowanie zbiorowych informacji zawierających ostatnie zmiany w prawie podatkowym wraz z komentarzem doradcy podatkowego,
  • monitorowanie aktualnego stanu orzecznictwa wraz z informacją o istotnych roztrzygnięciach (np. uchwała NSA, wyrok Trubunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), które mogą stanowić podstawę do dalszych działań podatnika.