Prawo spółek i obsługa korporacyjna

Zapewniamy naszym Klientom komplesową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osób prawnych) w zakresie wszystkich podejmowanych decyzji i przedsięwzięć gsopodarczych. Ponadto reprezentujemy Klientów w kontaktach z kontrahentami oraz na wszystkich etapach sądowego postępowania gospodarczego.

Nasi specjaliści towarzyszą przedsiębiorcom od momentu założenia spółki, poprzez wszelkie procesy i transakcje związane z prowadzoną działalnością, aż po ewentualną restrukturyzację na życzenie Klienta.

W ramach obsługi korporacyjnej:

 • doradzamy naszym Klientom przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (zarówno w Polsce jak i w Niemczech),
 • przygotowujemy dokumenty rejestracyjne i nadzorujemy proces rejestracji spółki (lub jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • opracowujemy wszelkie dokumenty towarzyszące funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (umowy, statuty spółek, regulaminy organów spółek, regulaminów, aktów wewnętrznych),
 • organizujemy i prowadzimy walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów,
 • wspomagamy Klientów w tworzeniu konsorcjów oraz grup kapitałowych,
 • przygotowujemy i analizujemy umowy zawierane w ramach grupy kapitałowej (w szczególności pod kątem obowiązku dokumentacji cen transferowych),
 • wspomagamy naszych Klientów w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz Niemiec) oraz rozpoznaniu działania poprzez zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • we współpracy z Działem Doradztwa Podatkowego oraz Działem Księgowości dokonujemy zgłoszeń do KRS oraz innych organów ewidencyjnych, statystycznych i podatkowych
 • świadczymy pomoc prawną przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, jak np. ustanawianie prokury, otwieranie i likwidowanie oddziałów, łączenie, podział, przekształcenie, czy przejmowanie spółek,
 • reprezentujemy lub doradzamy przy uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji,
 • współpracujemy przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami lub z organami spółek,
 • reprezentujemy Klientów, przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz kontrahentami,
 • zajmujemy się również kwestiami z zakresu prawa pracy.