Księgowość finansowa

Kompetentni księgowi, właściwa polityka rachunkowości i dedykowany plan kont oraz funkcjonalny system księgowy pozwalają na dokładną diagnozę bieżącego stanu przedsiębiorstwa oraz pomagają w prognozowaniu finansowym i planowaniu przyszłych działań.

Zewnętrzna księgowość to rozwiązanie dla firm, które dążą do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności, a którym równocześnie zależy na jakości usług księgowych. Przekazanie prowadzenia księgowości do firmy zewnętrznej pozwala między innymi na obniżenie kosztów administracyjnych i skoncentrowanie się w pełni na podstawowych działaniach przedsiębiorstwa. Outsourcing księgowy to również ochrona przed konsekwencjami ewentualnych błędów i zaniedbań księgowych.

Nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół księgowości finansowej jest gwarancją profesjonalnych usług zgodnych z niemieckimi i międzynarodowymi standardami. Dodatkowo przekazujemy klientom wiedzę na temat kluczowych wskaźników efektywności (KPI, Key Performance Indicators) dotyczących procesów zrealizowanych w ich przedsiębiorstwie. Obsługa księgowa może odbywać się zarówno po polsku, jak i w języku niemieckim.

Nasza oferta outsourcingu rachunkowości i sprawozdawczości obejmuje w szczególności: 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem kont zgodnej z przepisami prawa i zasadami Klienta,
 • Analiza dokumentów księgowych i prowadzenie nadzoru księgowego,
 • Okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • Rozliczanie podatku VAT,
 • Doradztwo księgowe,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Projektowanie i organizowanie procesów rachunkowych,
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej,
 • Kalkulacja i sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń do kas chorych, GUS, Intrastat i inne,
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, jednostkowych i skonsolidowanych dla jednostek dominujących,
 • Reprezentacja Klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi, zarówno bieżąca jak i w trakcie kontroli,
 • Ustalenie miejsc powstawania kosztów (MPK) oraz opracowywanie raportów zarządczych, analiz finansowych w oparciu o potrzeby i specyfikę Klienta i w zależności od potrzeb w j. polskim, j. niemieckim lub j. angielskim,
 • Wsparcie / Opieka nad procesami controlingu,
 • Wsparcie / Obsługa bankowości elektronicznej Klienta,
 • Wsparcie w ramach audytów finansowych i procesów due-diligence,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych według prawa niemieckiego,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z prawem międzynarodowym,
 • Archiwizację dokumentów.