Betriebsstätte (niesamodzielny oddział)

Niesamodzielny oddział przedsiębiorstwa (w Niemczech często używane określenia na tą konstrukcję: Betriebsstätte, unselbständige Niederlassung, Filiale) to, jak wskazuje jego nazwa, oddział całkowicie zależny od głównego przedsiębiorstwa. Oba podmioty to zlokalizowane w odmiennych miejscach części tego samego przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej jest brak możliwości prowadzenia samodzielnych działań, różnych od tych, które prowadzi główne przedsiębiorstwo.

Niesamodzielny oddział z zasady prowadzi działalność pomocniczą, która służy przygotowaniu, zorganizowaniu lub wykonaniu działalności głównego przedsiębiorstwa zagranicznego. W związku z tym nie uczestniczy on samodzielnie w transakcjach handlowych. Niesamodzielne oddziały nie są wpisywane do Rejestru Spółek Handlowych. Wystarczająca jest rejestracja działalności gospodarczej
i rejestracja podatkowa.

W przypadku wygenerowania dochodu przez niesamodzielny oddział opodatkowanie w Niemczech jest analogiczne jak dla samodzielnego oddziału. Do samodzielnego i niesamodzielnego oddziału mają również zastosowanie poniższe przepisy dotyczące zakładu podatkowego.