Do 31 grudnia 2015 r. pracodawcy mają czas na założenie swojego profilu na PUE ZUS

Jak informuje na swoich stronach ZUS – od 1 stycznia 2016 r. w życie wejdą nowe przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066), zgodnie z którymi lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Zwolnienie w formie elektronicznej będzie przekazywane płatnikowi bezpośrednio na jego profil w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zdaniem ZUS – udogodnienia dla lekarzy

Jak wskazuje ZUS, wystawienie e-ZLA ma skrócić pracę lekarzy, ponieważ ci – po wpisaniu nr PESEL pacjenta – otrzymają dostęp do danych ubezpieczonego, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny – jeżeli zwolnienie zostanie wystawione w celu opieki na nimi. Poza tym sam system będzie weryfikował datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy będzie podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Jeśli lekarze wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie będą musieli, tak jak dotychczas, dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii.

Wystawienie zwolnienia e-ZLA możliwe będzie również poprzez urządzenia mobilne (tablet, telefon), co jest szczególnie istotne podczas tzw. wizyt domowych.

Udogodnienia dla pracodawców

Po utworzeniu profilu, jeżeli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie, płatnik natychmiast otrzyma wiadomość o jego wystawieniu oraz sam druk e-ZLA. Za pośrednictwem portalu pracodawca będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

W związku z powyższymi zmianami, płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób (czyli ci, którzy od stycznia 2015 r. przekazują dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej), zobowiązani są do utworzenia profilu w PUE ZUS do 31 grudnia 2015 r.

Jeżeli pracodawca nie będzie posiadał profilu na PUE ZUS, nie będzie możliwe elektroniczne przesyłanie e-ZLA. Wówczas lekarz będzie musiał wręczyć papierowy druk zwolnienia, który pacjent będzie zobowiązany dostarczyć do płatnika. Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do założenia profilu PUE ZUS i nie założą go dobrowolnie, muszą do końca roku poinformować swoich pracowników na piśmie o obowiązku dostarczania papierowych zwolnień lekarskich.

Zwolnienia w formie tradycyjnej

Możliwość wystawiania papierowych zwolnień będzie obowiązywała jedynie do końca 2017 r. Do tego czasu lekarz, który wystawi papierowe zwolnienie, będzie musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia). Z początkiem 2018 r. papierowe druki ZUS ZLA zostaną całkowicie zlikwidowane.

Ze względu na napiętą u pracodawców końcówkę roku, zalecamy jak najszybsze utworzenie profilu. Szczegółowe informacje o sposobie rejestracji na PUE dostępne są pod adresem: http://pue.zus.pl.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380