NIEMCY – Spółka UG – informacje praktyczne

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, czym jest niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Istnieje jednak szczególna forma tej spółki tj. niemiecka spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością – UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt). Powstaje pytanie, czym różnią się one od siebie?

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG) jest młodszą siostrą spółki GmbH i funkcjonuje w niemieckich regulacjach od 2008 r. Stworzona została w celu zastąpienia, stającej się coraz bardziej popularną, angielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited).

Spółka UG jest w porównaniu do standardowej spółki GmbH łatwiejsza v założeniu z uwagi na mniejszy minimalny kapitał zakładowy. W UG wynosi on jedyne 1,00 euro, podczas gdy przy GmbH kwota ta wynosić powinna przynajmniej 25.000,00 euro.

Kolejna różnica polega na tym, iż zamiast dopisku „GmbH” w firmie spółki znaleźć się powinien dopisek: „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” lub „UG (haftungsbeschränkt)”. Inny dopisek nie jest dopuszczalny.

Istotny jest również obowiązek utworzenia rezerwy w wysokości minimum 25% rocznej nadwyżki wynikającej z bilansu końcowego, którego w przypadku standardowej spółki GmbH nie ma. W przypadku, gdy rezerwy łącznie z kapitałem zakładowym będą wynosiły 25.000,00 euro, wspólnicy mogą zarządzić zwiększenie kapitału zakładowego. Spowoduje to następujące konsekwencje: spółka „przekształci” się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie mogła korzystać z dopisku „GmbH oraz otrzyma możliwość wykorzystania nadwyżek w dowolnym celu, bez konieczności zobowiązania do odkładania ich w formie rezerw.

W przypadku konieczności określenia odpowiedzialności wspólników czy innych warunków formalnych i materialnych założenia spółki, ponad te dotyczące kapitału zakładowego, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH).

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem tych regulacji, zachęcamiy do przeczytania naszego artykułu dotyczącego spółki GmbH, znajdującego się pod wskazanym adresem: http://gia-polska.pl/index.php?id=spolka-gmbhninformacje-praktyczne.

Autor:

Marta Wrzos-Domoradzka, LL.B.
Młodszy specjalista