Joanna Schaal | Prawo | Berlin

Master of Laws (LL.M.)
Magister prawa

Lokalizacja Berlin
Telefon: +49 30 88 92 27 80
Telefon kom.: +48 696 004 412
Fax: +49 (30) 88 92 27 850

Email: schaal@brains-trust.eu
Wyślij e-mail

Doświadczenie

Joanna Schaal zajmuje się obsługą podmiotów polskich oraz zagranicznych w obszarze prawa cywilnego, handlowego oraz spółek handlowych na terenie Niemiec. Do jej obowiązków należą w szczególności wyjaśnianie zasadniczych kwestii prawnych, m.in. doradztwo klientom w kwestiach związanych z zakładaniem, zarzadzaniem jak i reorganizacją spółek, nawiązywanie kontaktu z niemieckimi urzędami i instytucjami finansowymi. W odniesieniu do prawa umów handlowych Joanna Schaal wspiera klientów zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i pomaga rozwiązywać spory powstałe na tle wykonywania przedmiotowych umów.

Specjalizacja
  • Prawo cywilne, handlowe i spółek handlowych
  • Competence Center „German-Polish Business”
  • Wspieranie klientów w wejściu na rynek niemiecki w formie spółki osobowej, kapitałowej
    bądź jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Przygotowywanie projektów umów
Kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

Pani Joanna Schaal jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie m.in. w sądzie rejonowym we Frankfurcie nad Odrą, kancelariach prawnych w Berlinie i w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Z BRAINS TRUST GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Joanna Schaal związana jest od 2016 roku.

Języki
  • Polski
  • Niemiecki
  • Angielski